logo

RegulaminPolityka Prywatności witryny Wypozycjonowany.pl

Poniższy Regulamin opracowano w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa funkcjonowania witryny internetowej pod domeną wypozycjonowany.pl

Regulamin opisuje obowiązki i odpowiedzialności witryny www. wypozycjonowany.pl (oraz poszczególnych jej zakładek) jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego stronę.

 1. Administratorem strony jest firma Verseo.pl zarejestrowana w Dobrzycy przy ul. Ostrowskiej 2b/16, Dobrzyca 63-330, NIP 6080042698.
 2. Autorem treści oraz utworów graficznych zawartych na stronie jest firma Verseo.pl i jej partnerzy biznesowi.
 3. Strona wraz z wszystkimi jej składowymi jest chroniona przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 Poz. 904 z późn. zm.), Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47 Poz. 211 z późn. zm.
 4. Twórcy zamieszczanych utworów graficznych nie wyrażają zgody na ich jakąkolwiek publikację lub modyfikację w jakikolwiek sposób (wydawnictwach, publikacjach, prezentacjach, stronach internetowych i w inny sposób ujęty w ustawie o ochronie praw autorskich) bez pisemnej zgody.
 5. W przypadku nielegalnego ich wykorzystywania zarówno Właściciel strony jak i jej autorzy grafik będą występowali na drogę prawną w celu wyegzekwowania przysługujących im praw określonych w Ustawie o Ochronie Praw Autorskich.
 6. Właściciel strony jak i jej autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty moralne oraz finansowe poniesione w wyniku wykorzystania treści znajdujących się na stronie www.wypozycjonowany.pl
 7. Witryna Internetowa wypozycjonowany.pl oraz jej subdomeny wykorzystują ciasteczka „Cookies”, które służą identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze strony. Ciasteczka nie zbierają żadnych danych osobowych. Zbierane dane jak np. rodzaj wykorzystywanego urządzenia przez użytkownika, ilość przejrzanych zakładek itd. są wykorzystywane tylko i wyłącznie przy analizie statystyk witryny.
 8. Oferta handlowa przedstawiona na stronie www.wypozycjonowany.pl nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksy Cywilnego art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Strona ma charakter wyłącznie informacyjny.
 9. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszym polityce prywatności mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

Ochrona i Przechowywanie Danych Osobowych

 1. Dane osobowe zbierane poprzez formularz bezpłatnej wyceny obejmujące takie informacje takie jak: Domena, telefon kontaktowy, adres www oraz nazwę firmy służą tylko do identyfikacji klienta, realizacji zobowiązań wobec klientów, obsługa klienta. Verseo.pl nie będzie przetwarzać danych osobowych bez zgody klienta oraz przekazywać ich osobom trzeciom.
 2. Dane osobowe ujawniane w Formularzu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) po wyrażeniu przez użytkownika/potencjalnego klienta zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie. Udzielenie zgody następuje poprzez wypełnienie i wysłanie formularza za pomocą przycisku "Chcę Otrzymywać Bezpłatną Wycenę".
 3. Podczas przetwarzania danych osobowych Verseo.pl zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz zapewnia, że podczas przetwarzania danych nasi pracownicy stosują się do rygorystycznych standardów bezpieczeństwa oraz poufności. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych (ich uzupełnienia, uaktualnienia ) lub lub żądania ich usunięcia.
 4. Verseo.pl nie sprzedaje, nie udostępnia ani nie rozprowadza w inny sposób danych osobowych klienta do osób trzecich.

Kontakt

 1. Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące regulaminu witryny wypozycjonowany.pl proszone są o wysłanie uwag na kontakt mailowy: kontakt@verseo.pl
 2. Administratorem danych osobowych jest Verseo.pl